Kosten

De kosten voor een procedure zijn in de eerste plaats afhankelijk van de vraag of cliënt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Bij elke zaak gaan wij na of de cliënt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Mocht dit zo zijn dan wordt bij de Raad voor de Rechtsbijstand een toevoeging aangevraagd. De raad bepaalt vervolgens op basis van de hoogte van uw inkomen uw eigen bijdrage. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de raad www.rvr.org.

Komt u niet voor een toevoeging in aanmerking dan maken wij vooraf duidelijke afspraken over het uurtarief dan wel over een vast bedrag voor de gehele procedure. 

Een eerste adviesgesprek kost 60 euro. Mocht het advies binnen zes maanden leiden tot een opdracht aan ons kantoor dan wordt dit bedrag op de rekening in mindering gebracht.