Rechtsgebieden

De advocaten die werkzaam zijn op ons kantoor zijn primair gespecialiseerd in de onderstaande rechtsgebieden.

Asiel- en regulier vreemdelingenrecht

Advies en juridische bijstand bij alle vreemdelingenrechtelijke procedures zoals gezinshereniging, medische zaken, werken in Nederland, naturalisatie, visum kort verblijf, EU-richtlijnen en asielzaken.

Personen- en Familierecht

Ons kantoor behandelt echtscheidingen, kinder- en partneralimentatie, boedelverdelingen, zorgregelingen (gezag en omgang) en afstammingszaken (o.a. erkenning, ontkenning of vaststelling vaderschap of wijziging geboorteakte).