Personen- en Familierecht

U kunt op ons kantoor terecht met al uw vragen en problemen op het gebied van personen- en familierecht, zoals over echtscheidingen, ouderlijk gezag en omgangsregelingen.

Op het gebied van personen- en familierecht kunt u bij ons terecht voor de volgende zaken:

  • echtscheidingen van zowel Nederlandse al internationale huwelijken
  • vaststellen of wijzigen omgangsregelingen
  • vaststellen of ontkennen vaderschap
  • vaststellen of wijzigen partner- of kinderalimentatie
  • (internationale) adopties
  • verzoeken vervangende toestemming erkenning
  • verzoeken wijziging ouderlijk gezag

Het personen- en familierecht heeft belangrijke raakvlakken met het vreemdelingenrecht. Als je in het bezit bent van een verblijfsvergunning voor verblijf bij je echtgenoot en de relatie loopt stuk, dan heeft dat gevolgen voor de verblijfsvergunning. Als er kinderen uit die relatie zijn geboren kan dat weer heel anders liggen. Het advies is om, als een relatie stuk gaat en je hebt een verblijfsvergunning op grond van die relatie, een advocaat te raadplegen over je rechten en mogelijkheden. Omdat hier vaak termijnen mee gemoeid zijn, is het zaak om tijdig een advocaat in te schakelen.